ПУБЛИКАЦИЈЕ

Најновије

Мирјана
Марковић
DESTIERRADA ET IMPERDIDA IV

Издавач: Удружење Слобода
стр 300
цена 500 РСД 

поручите мејлом
office@sloboda.org.rs

Вукашин Андрић
АНАТОМИЈА СУДСКОГ УБИСТВА

Издавач: Удружење 
Слобода
   стр 354.  
          цена 500 РСД                                                                 поручите мејлом office@sloboda.org.rs


Група аутора
ИСТИНА О ОСМОЈ СЕДНИЦИ

Издавач: Удружење 
Слобода
   стр 154.  
          цена 150 РСД                                                                 поручите мејлом office@sloboda.org.rs


Борислав Комад
МИСЛИМ НА ЋИРИЛИЦИ

Издавач: Удружење 
Слобода
   стр 254.  
          цена 500 РСД                                                                 поручите мејлом office@sloboda.org.rs


Слободан
Милошевић
ОПТУЖУЈЕМ

IИздавач: Удружење Слобода
стр 335
цена 500 РСД 

поручите мејлом
office@sloboda.org.rs

ТАКВОГ ГА ЗНАМ

Издавач: Удружење 
Слобода
   стр 474.  
          цена 500 РСД                                                                 поручите мејлом office@sloboda.org.rs


Драган
Радевић
ОД ГАЗИМЕ-СТАНА ДО АГРЕСИЈЕ

Издавач: Удружење 
Слобода

                стр 230                       поручите мејлом office@sloboda.org.rs

Милош
Алексић
МИЛОШЕВИЋ, ПАРАДИГМА СЛОБОДЕ

Издавач: Удружење
Слобода

поручите мејлом office@sloboda.org.rs

Стране књиге

Le proces
Milošević

Autor: Patrick Barriot
Eve Crepin

Распятaя иогославия

Аутори: Ришков и Тетјокин

Травестија

Аутор: Џон
Лафленд

Стр 190
Цена 200 РСД

NATO
aggression on
the FR Yugoslavia
99

I nternational syposium

Трећи миленијум

Прилог историји 
Двадесетог
века

стр 280

Лавовска
борба

Интервјуи Слободана Милошевића
стр 372

Desterida e
imperdida

Аутор: Мира
Марковић 

Пре и 
после

Аутор: Мира 
Марковић 

Књиге о Милошевићу

Слободан
Милошевић
Неизговоре-
на одбрана

Аутор. Момир Булатовић 
Стр 315

Убиство у Хагу

Аутор: Велко 
Влканов

Милошевић
Пет година
самице

Аутор Мирослав
Зарић

Милошевић
Процес века

Аутор: Герминал
Цивиков

стр 208
    200 РСД