Прогнана и неизгубљена    
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ЕТИЧКОГ И ЕСТЕТСКОГ ОТПАДА                                                                                                               Пише: 
МИРА МАРКОВИЋ 

Од времена када је капитал обликовао друштвени систем који се зове капитализам, кроз све његове фазе, до данашње, врховна вредност је одговарајућа приватна својина, односно приватно богатство које је њена тековина. 
У знаку дивинизације те својине, односно тог богатства, протиче време од првих буржоаских револуција до данас. 
Власници тог богатства га не крију, напротив. Они се њим поносе као што би се, на пример, храбри људи поносили својом храброшћу, научници својим знањем, интелектуалци својим образовањем, и тако даље. 
Али ови, други, обично то не чине. Или то чине веома ретко. 
Ни једна човекова врлина, ни један резултат човековог рада, никада нису били предмет обнародовања као што су то били способност за стицање богатства и хвалисавост његовом величином. 
У последњим деценијама, у земљама постсоцијализма, на лествици друштвених вредности се нарочито високо котира потрошња богатства. 
Својевремено, у првим фазама капитализма, и дуго касније, најуспешнији представници новог друштва наводили су порекло свог власништва као његово својство које је ишло у прилог њихове способности да га стекну. 
Та способност или те способности, односно то богатсво, кандидовало их је за друштвено најкорисније субјекте, носиоце прогреса, или оправдано потенцијалне носиоце јавних и одговорних државних и друштвених улога уколико би за њих били заинтересовани. 
Неки од њих су били заинтересовани па су их и добијали. 
Кад је реч о постсоцијалистичким земљама, нови богаташи мало помињу порекло свог богатства, више или једино говоре о његовој потрошњи. 
С обзиром да су ови власници великог богатства постали то за време неколико кратких првих транзиционих ноћи њихово богатство је најчешће сукобљено са правним нормама и моралним вредностима. 
Отуда са разлогом избегавају да помињу његово порекло, а јавност која је транзицију изабрала као боље решење у односу на претходни друштвени систем, са разлогом такође, избегава да преиспитује природу богатства за коју је на индиректан начин одговорна. 
Али нови капиталисти, неискусни кад је реч о нарави капитализма, не могу да избегну да се не хвале својим богатством. У његову природу спада и хвалисање. 
Ако не могу да се хвале његовим пореклом, могу његовом величином, а поготово његовом потрошњом. 
Индивидуално, али и социјално, неконтролисана разметљивост нових богаташа добила је право грађанства у земљама постсоцијализма.
И стекла право на рекламирање деривата те разметљивости као етичких и естетских стандарда. 
Недоведен у питање сукоб овог новобогаташког света са правим етичким и естетским вредностима резултираће легализацијом њихових антипода. 
И не само њиховом легализацијом, већ и њиховом монополизацијом. 
Тамо где афирмација вредности зависи од материјалних услова, доминираће оне вредности чије етичке и естетске стандарде дефинишу власници новца. 
А тамо где то није држава, бар не доминантно и одговорно, као у неким сиромашним, а поготово транзиционим и сиромашним земљама, ту улогу преузимају нови богаташи. 
Вршећи је у складу са својим схватањем морала и разумевањем лепоте. 
Досадашње искуство, нажалост, показује да су то схватање и разумевање на прилично ниском, односно, на најнижем нивоу. На оном нивоу који за извесно време одлаже цивилизацијски развој. 
На колико дуго, то је тешко рећи. Или је бар непрепоручљиво за аутора прогнозе – креатори етичког и естетског отпада располажу материјалним, па према томе и осталим, средствима да му, у најбољем случају, ускрате прилику да се огласи, а у горем случају ће финансирати његову медијску компромитацију. 
Додуше, јефтину, али за организовано заглупљивану јавност то ће бити довољно.                                                                                        


                ПОШАЉИТЕ ВАШ КОМЕНТАР ВАША МЕЈЛ АДРЕСА


ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ


СУБЈЕКТ

УПИШИТЕ ВАШУ ПОРУКУ