Прогнана и неизгубљена   
ДИГИТАЛНА ОПСТРУКЦИЈА ПАРЛАМЕНТАРНОГ                                                ЖИВОТА                                                                 
Пише: 
МИРА МАРКОВИЋ 

Бирачко тело је заморено и тако је, по свему, на целој Планети. Парламентарна демократија је унела прогресивну динамику и огромну позитивну промену у средњевековни монархистички свет. 

Чак и кад је монархија постала парламентарна и даље је била присутна потреба за њеним укидањем. 

Грађанска држава, парламентарна и вишепартијска, омогућила је људима да макар и индиректно учествују у политичком и укупном животу друштва у коме живе. Није тај утицај био превалики, поготово није имао никакву одлучујућу улогу али је постојала могућност избора опредељења и избора заступника тих опредељења. Па чак и кад ти заступници нису били привржени опредељењима због којих су их грађани учинили својим заступницима остала је нада да ће временом бити боље – да ће заступници бити активнији, а да ће бирачи све више имати утицај на њих. И да ће временом тај утицај да расте до мере када ће једном представници бирача полагати рачуне онима који су их бирали. 

Ту и тамо и понекад се то и догађало, али никад то није постала пракса. Није ни могло, то је природа представничке демократије. Она није директна, то јест, она није ни имала намеру да то буде. 

Директна демократија је, са аспекта грађанског друштва, односно, са аспекта његових теоретичара и тумача, утопијска заблуда, неизгледна будућност у коју верују левичари и којом обмањују народ. 

А бирачи, гласачко тело, у почетку задовољни и са перманентном надом да ће временом имати разлога да то буду све више, како је време пролазило, све су више губили наду у такву перспективу. 

А у ово, најновије, електронско доба, гласање, па и сами избори, одвијају се у дигиталном процесу који по својој природи омогућава сваку врсту манипулације. 

О карактеру и мери те манипулације одлучују они којима то допуштају тренутна власт и одговарајућа моћ. 

Срећом, могућност те манипулације још није постала општа пракса. Још увек постоје системи власти у којима је присутно уверење да етика и политика не морају нужно да се разилазе. 

Сложност феномена дигитализације, међутим, пружа могућност и за интервенције у изборне резултате и са других страна, изузев оне која је официјелно најмоћнија. 

Како ствари стоје уплив таквих ризика и противречних утицаја биће све већи, или у бољем случају, има све веће шансе да буде све већи. 

Бирачко тело ће временом бити мање-више свесно ограничења која има парламентарна стварност и све ће се мање надати да на та ограничења може да утиче. 

Електронско доба, уз све своје велике позитивне предности у односу на минула времена, прети да компромитује не само праксу парламентаризма, већ и саму идеју парламентаризма. 

Разултати избора, као свето место парламентарног живота, све ће мање зависити од оних који су у њима учествовали. 

Апстиненција или излазност само као анемична, летаргична грађанска инерција демотивисаће грађане за друштвено уређење које им је од 1568. године, од времена прве грађанске револуције у Холандији, приказивано као оптималан облик друштвеног и државног живота. 

Може се десити да та летаргија дуго траје јер тренутно не постоји теоријски, научни, политички и етички ресурс из кога би се генерисао други, нови, бољи одговор на постојећу парламентарну стварност. 

Онај који се током прошлог века појавио у неким социјалистичким земљама, био је кратког даха, пре свега захваљујући етичком и политичком колаборационизму заступника тог одговора са његовим противницима. 

У трагању за новим одговором он се неће налазити у једнопартијском систему. Његови недостаци су експлоатисани пре него што је такорећи и почео. 

А делимично и због тога што све што се у парламентарном свету збива данас личи на једнопартијски систем. 

Вишепартијску стварност у животу одржавају разне фракције једне оријентације које се међусобно разликују номинално и симболички, и по естрадним способностима њихових протагониста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


                ПОШАЉИТЕ ВАШ КОМЕНТАР ВАША МЕЈЛ АДРЕСА


ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ


СУБЈЕКТ

УПИШИТЕ ВАШУ ПОРУКУ