Прогнана и неизгубљена  

       МУКЕ ПРОВИНЦИЈСКОГ КАПИТАЛИЗМА                                                                                                                                 

Пише: 
МИРА МАРКОВИЋ 

 Својевремено се јавно говорило о томе да у САД политику води финансијски капитал, односно, његови власници, мада су у високој државној политици били заступљени интереси капитала и из других области – индустрије, пре свега војне, пољопривреде, и тако даље. 

У социјалистичким земљама, али и у круговима свих напредних људи у Европи, таква америчка збиља била је предмет супериорног ругања прилично огољеној слици диктатуре капитала, која суспендује све друге димензије власти и политике, односно, која их све своди на једну, себе саму. 

Сав остали капиталистички свет, и европски, који је уосталом његова постојбина, био је дистанциран од таквог америчког испољавања апсолутизма капитала, или је бар веровао да се од њега дистанцирао, наглашавајући аутономност законодавне и извршне власти и на Уставу заснован легитимитет председничке. 

Ако је после Другог светског рата амерички капитализам изгледао капиталистичкије од европског то није било зато што је такав био, већ зато што му је економска и војна експанзија и на њој заснована доминација САД снизила праг цивилизацијске уљудности, укинула разлоге за прикривање стварног лица капитала као апсолутног и јединог владара. 

Али временом то лице је губило на својој прекоокеанској „ексклузивности“, све се мање и на другим адресама прикривало да финансијски и други капитали креирају политику на свим нивоима и у свим равнима. 

Тај вертикални и хоризонтални свет до краја двадесетог века био је у надлежности капитала у друштвена која су била заснована на карактеру његове својине. 

Да би у следећем, овом веку, тај принцип владавине почео да буде примењиван и пирмењен и у новоформираним, такозваним транзиционим друштвима. 

Тај провинцијски капитализам у свом неартикулисаном друштвеном и државном бићу ипак испољава битна својства матичног играча – између осталог и она својства да приватни капитал, без обзира на порекло и старост, финансира одлуке које треба да буду донесене у његовом интересу. 

Све мање прикривена очигледност те стварности (истине) у овим срединама није прихваћена као логичан поредак ствари, као нужност која произилази из природе капитала. 

Трагови претходног некапиталистичког живота још су жива инерција по којој политика на сваком, а нарочито на највишем нивоу, мора да буде вођена у општем, заједничком и равноправном интересу свих грађана. 

Та инерција је разлог који провинцијском, транзиционом капитализму отежава приближавање капиталистичкој метрополи. Овде грађани, и образовани и необразовани подједнако, остају згранути над могућношћу да се иза неких одлука власти налазе интереси неког од припадника половине процената тек формиране нове капиталистичке класе, или можда свих припадника те половине процента. 

Капиталистички начин производње, ма како дефектан, с обзиром на дужину свог живота и с обзиром на историјски дисконтинуитет који га је вратио на друштвену сцену пошто је са ње једном сишао, реанимирао је своје механизме, успоставио је своје власништво као једино или као доминантно. 

Али из њега још није репородукована одговарајућа свест, ни друштвена, ни групна, ни индивидуална. 

Капиталистичко биће је успостављено, какво такво, провинцијално, адолесцентно, али је успостављено. 

Свест која треба да буде генерисана, заснована на том бићу, не може да то постане аутоматски. Не може ни брзо, ни лако. 

Биће потребно да прође неко време док се грађанска јавност не привикне и не помири са чињеницом да парламентарна демократија не функционише у њиховом интересу већ у здруженом, кооперативном, финансијско-политичком интересу чије лице капитал нема намеру да обелодани не из моралних скрупула, већ из оправданог уверења да се та симбиоза никога не тиче, осим њених учесника. То није сукобљено са моралом. Напротив. То је природа морала чији је карактер креирао капитал. 

Према томе, од тек успостављеног периферног-провинцијалног капитализма до одговарајуће свести, проћи ће неко и не баш кратко време. 

Не, дакле, само зато што ниједно ново друштвено-историјско биће не прати аутоматски одређена свест, већ и из неких других разлога. 

Један је колебљива, неариткулисана природа новог друштвено-историјског бића (у лицу транзиционог капитализма). 

А други је сукобљеност тог бића са историјским континуитетом. У овим друштвима, текући историјски тип друштва се успоставља по други пут. Једном је био, сменио га је следећи, његово враћање представља антиисторијску појаву, историјски ексцес и као такав додатно отежава формирање друштвене свести о логичности и нужности друштвеног система који је актуелан. 

Формирање те свести у крајњој и логичној линији је зависно од карактера друштвеног система из кога треба да је репродукована. 

Онолико дуго колико то биће буде друштвено-економски, политички и културно-конфузно, толико ће га дуго, односно, још дуже, пратити не само слично конфузна, већ још конфузнија свест.     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Од истог аутора:
    БРЗОПЛЕТИ ОПТИМИЗАМ
    ВИТАЛНОСТ ПОХЛЕПЕ
    ЗЛОУПОТРЕБА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
    СВАКА ПТИЦА СВОМЕ ЈАТУ
     ПРИВАТНИ УНИВЕРЗИТЕТИ И ПРИВАТНИ ПРОФЕСОРИ
     НЕСРЕЋНА ОПОЗИЦИЈА
     СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПРИРОДЕ
     ПОВОДОМ 30 ГОДИНА ОД ОСМЕ СЕДНИЦЕ
     ТРАНЗИЦИОНИ ПАЧВОРК
     ОПРАВДАНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
      БИЛО У ЛАС ВЕГАСУ
      НЕЗАШТИЋЕНА ПРОШЛОСТ
      АУТИСТИЧНИ ПРОВИНЦИЈСКИ ПСЕУДОПАТРИОТИЗАМ
      ГЛУПОСТ, АЛИ НЕ НЕДУЖНА
      НЕДИЛEМА
      ПСИХИЈАТРИЈА УМЕСТО РЕВОЛУЦИЈЕ
      НАЈНОВИЈЕ ОРУЖЈЕ
      ТАБЛОИДНЕ МЕЦЕНE
      ХИТНА ЉУБАВ
      КО ЈЕ ОСУДИО ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА НА ДОЖИВОТНУ РОБИЈУ
      НЕПОЗНАТИ СВИХ ЗЕМАЉА ...
      ЦИВИЛИЗАЦИЈСКА РАЗГЛЕДНИЦА ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА
      „БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ“
       

                ПОШАЉИТЕ ВАШ КОМЕНТАР ВАША МЕЈЛ АДРЕСА


ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ


СУБЈЕКТ

УПИШИТЕ ВАШУ ПОРУКУ