Прогнана и неизгубљена  

СУДБИНА МОРАЛНОГ ДУГА               

Пише: 
МИРА МАРКОВИЋ 

 Свака генерација, а нарочито њени морални врхови, радећи у миру и ратујући у рату мисли да тековине рада и рата оставља будућим генерацијама. 

Наредна поколења ће им за њих бити захвална, цениће и славити и њих и оно што су им у наслеђе оставили. 

Извесност таквог исхода резултата свог рада и патњи поднесених у ратовима, један је од моћних и вечних мотива којима су припадници сваке генерације били руковођени радећи и ратујући. Тај мотив је обележио њихов труд, њихова одрицања, њихове патње, њихове жртве. Ни једна генерација није живела само за себе, или то бар нису најбољи у њој. Свака је имала пред собом и животе своје деце, и њихове деце, будуће људе, будућност која ће бити срећнија од садашњости у којој они живе. 

Али је у свакој генерацији један њен део, онај који је остао жив, имао прилику да се разочара. Многи од оних на које су мислили радећи и ратујући нису резултате тог рада и те борбе умели да цене, ретко су настављали рад и борбу тамо где су њихови очеви стали. Па се поставља питање да ли су уопште били вредни мотива којим су њихови преци били руковођени. 

Та комбинација наде и разочарења понављаће се из генерације у генерацију, обележиће сваку епоху, човеков живот. 

Из ње човек нажалост неће извући никакву поуку. Свака ће генерација радити и жртвовати се за своје потомке, од којих ће их многи разочарати, али ће и ти потомци такође радити и жртвоваће се за своје сличне потомке, и тако заувек, до вечности. 

Човек се од кад постоји, развијајући себе и свет у коме је живео, ослобађао временом многих својих заблуда. Неких брже, неких спорије. А неке трају још увек. 

Ова, о оправданости и нужности етичког дуга је једна од тих. 

Сваки пут кад се човек разочара у другог човека, поготово у оног најближег, верује да је то последњи пут. И свако поколење које разочарају потомци, делимично или у целини, склоно је да верује да је то изузетак од континуитета који је иначе неизбежан. 

Породица, домовина и човечанство би требало да су симбиозно повезана целина чији егзистенцијални опстанак зависи од њене способности да успостави морални и цивилизацијски континуитет између својих делова. 

Шансе за стицање такве способности од стране садашње цивилизације су још увек мале. 

Ако би се узео у обзир процес дехуманизације човека, односно његове денатурализације ступањем на сцену робота који преузима човекове функције и најављује се као постчовек, онда степен реалности за те шансе не би више имао разлога. 

Свет измештен из зоне хуманог у зону машинског, за сада може бити само предмет футуристичке имагинације. И то је све. 

И природне и друштвене науке, а поготово у свом комплементарном анализирању садашњости и предвиђању будућности, за сада су без одговора на питање каква би била будућност у којој не би било човека.
        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Од истог аутора:
    БРЗОПЛЕТИ ОПТИМИЗАМ
    ВИТАЛНОСТ ПОХЛЕПЕ
    ЗЛОУПОТРЕБА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
    СВАКА ПТИЦА СВОМЕ ЈАТУ
     ПРИВАТНИ УНИВЕРЗИТЕТИ И ПРИВАТНИ ПРОФЕСОРИ
     НЕСРЕЋНА ОПОЗИЦИЈА
     СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПРИРОДЕ
     ПОВОДОМ 30 ГОДИНА ОД ОСМЕ СЕДНИЦЕ
     ТРАНЗИЦИОНИ ПАЧВОРК
     ОПРАВДАНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
      БИЛО У ЛАС ВЕГАСУ
      НЕЗАШТИЋЕНА ПРОШЛОСТ
      АУТИСТИЧНИ ПРОВИНЦИЈСКИ ПСЕУДОПАТРИОТИЗАМ
      ГЛУПОСТ, АЛИ НЕ НЕДУЖНА
      НЕДИЛEМА
      ПСИХИЈАТРИЈА УМЕСТО РЕВОЛУЦИЈЕ
      НАЈНОВИЈЕ ОРУЖЈЕ
      ТАБЛОИДНЕ МЕЦЕНE
      ХИТНА ЉУБАВ
      КО ЈЕ ОСУДИО ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА НА ДОЖИВОТНУ РОБИЈУ
      НЕПОЗНАТИ СВИХ ЗЕМАЉА ...
      ЦИВИЛИЗАЦИЈСКА РАЗГЛЕДНИЦА ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА
      „БЕЗ АЛТЕРНАТИВЕ“
       

                ПОШАЉИТЕ ВАШ КОМЕНТАР ВАША МЕЈЛ АДРЕСА


ВАШЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ


СУБЈЕКТ

УПИШИТЕ ВАШУ ПОРУКУ